Monica Koster

Onderzoeker/ontwikkelaar, Tekster

Workshop

Beoordelen van schrijfvaardigheid en het geven van feedback

Het beoordelen van schrijfproducten van leerlingen wordt door docenten vaak lastig en tijdrovend gevonden. Of een tekst geslaagd is of niet hangt van allerlei aspecten af, zoals de inhoud van de tekst, de structuur, de stijl en de woordkeuze. Maar ook aspecten zoals spelling, interpunctie en handschrift kunnen hierbij een rol spelen. Beoordelaars verschillen in welke aspecten zij belangrijk vinden bij het beoordelen van een tekst en kunnen daardoor enorm verschillen in hun oordeel over de tekst als geheel. Om tot een betrouwbaar oordeel te komen, is het belangrijk om beoordelaars houvast te bieden. De uitdaging is om een manier van beoordelen te vinden die niet al te tijdrovend is, recht doet aan de tekst als geheel, maar toch voldoende betrouwbaar is. Met dit doel voor ogen hebben wij voor het onderzoek naar de effectiviteit van Tekster (een lesmethode voor schrijfvaardigheid voor groep 6 t/m 8) beoordelingsschalen met ankerteksten ontwikkeld. Deze schalen bestaan uit vijf teksten, die oplopen in tekstkwaliteit. In de workshop ervaar je in de praktijk hoe dit werkt, hoe je de schaal kunt gebruiken voor formatieve evaluatie, bij het geven van effectieve feedback en hoe de schaal gebruikt kan worden om de schrijfontwikkeling van leerlingen over tijd inzichtelijk te maken.

Meer info

Bio

Monica Koster is zelfstandig onderzoeker, ontwikkelaar, adviseur en trainer op het gebied van taalonderwijs, en schrijfvaardigheid in het bijzonder. Zij is tevens uitgever van Tekster, de lesmethode voor schrijfvaardigheid die zij tijdens haar promotietraject aan de Universiteit Utrecht heeft ontwikkeld en op effectiviteit beproefd. Zij is vorig jaar cum laude gepromoveerd op dit onderzoek.

Downloads

Nog geen downloads beschikbaar