Jos Cöp

Leer(middelen)specialist taal, lezen en ICT

Workshop

Hoe maken we het verschil? Op weg naar (nog) beter taalleesonderwijs.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

De kunst is om dit niet zozeer te doen vanuit wollige visiediscussies, maar het te baseren op waarneembaar effectief bestede leertijd. Uiteindelijk is dit namelijk het schaarse goed dat de belangrijkste voorspeller vormt van goede leerresultaten.

Uit onderzoek en praktijkervaringen ontstaat langzamerhand een goed beeld hoe leertijd effectiever besteed kan worden. In een interactieve presentatie zet Jos Cöp op basis van recent panelonderzoek, (review)studies en recent verschenen onderwijskundige artikelen de belangrijkste ideeën op een rijtje die het in zich hebben om het taalleesonderwijs de komende 5 jaar aanzienlijk te verbeteren. Veel aandacht zal hierbij uitgaan naar het gebruik van hedendaagse leermiddelen en de didactische inzet van ICT.

Meer info

Bio

Jos Cöp is leer(middelen)specialist taal, lezen en ICT bij Leertijd.nl en voert vanuit een onafhankelijke positie opdrachten uit voor een breed scala aan opdrachtgevers. Eerder was hij leerkracht basisonderwijs, schoolbegeleider, ICT-adviseur, leermiddelenontwikkelaar en uitgever. Jos publiceert veel in vooraanstaande onderwijsbladen en op websites. Verder is hij regelmatig spreker op onderwijsevenementen. In de sociale media vindt u hem ondermeer op Twitter en Linkedin. Daarnaast is hij actief met een eigen blog en veelgelezen onderwijsnieuwsbrief.

Downloads

Download 2018 slides

Archief

Amsterdam 2018

Hoe maken we het verschil? Op weg naar (nog) beter taalleesonderwijs.

Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling en zowel wetenschappers als praktijkdeskundigen zijn permanent bezig om vanuit hun perspectief te bepalen wat werkt en wat niet.

De kunst is om dit niet zozeer te doen vanuit wollige visiediscussies, maar het te baseren op waarneembaar effectief bestede leertijd. Uiteindelijk is dit namelijk het schaarse goed dat de belangrijkste voorspeller vormt van goede leerresultaten.

Uit onderzoek en praktijkervaringen ontstaat langzamerhand een goed beeld hoe leertijd effectiever besteed kan worden. In een interactieve presentatie zet Jos Cöp op basis van recent panelonderzoek, (review)studies en recent verschenen onderwijskundige artikelen de belangrijkste ideeën op een rijtje die het in zich hebben om het taalleesonderwijs de komende 5 jaar aanzienlijk te verbeteren. Veel aandacht zal hierbij uitgaan naar het gebruik van hedendaagse leermiddelen en de didactische inzet van ICT.